FALON - Rozcestník

Formáty papíru


Ztrácíte se v rozměrch a formátech papírů?
Prohlédněte si tento článek a budete mít alespoň trochu jasno ... doufám :-)

 

Formáty a světadílyVzájemný poměr formátových řad papíru

Amerika ... jen zmíníme a jdeme dál!

V USA, Kanadě, Mexiku a některých státech amerických kontinentů jsou formáty papírů odlišné od našich. Vychází to z historických návazností a jiných metrických soustav (palce, stopy, atd.).
Vesměs je každý formát extra pojmenován, např. LETTER (8½ x 11 palců = 215,9 x 279,4 mm), LEGAL (8½ x 14 palců = 215,9 x 355,6 mm), atd.
Také poměry stran jsou odlišné, jednou je podlouhlejší, jindy zase blíže ke čtverci, jako např. dva výše uvedené formáty ... oba mají šířku shodnou, ale délka je jiná.
Posléze asi přišli na to, že je třeba posunout se dál a tak zavedli jednodušší značení: A, B, C, D... :-) ... A = zmiňovaný formát Letter.
Ale pojďme dál...

Evropa ... a tady žijeme my, takže ... :-)

Proto bude vše dále jen o "evropských" fprmátech papíru!
Nyní se řídíme normou ISO 216, původně německou normou DIN 476.
Zde bych řekl, že ti, kteří tvořili normu "pro všechny" opravdu asi přemýšleli. Vzniklo několik řad formátů (značeno písmeny) a v každé řadě několik velikostí (značeno číslicí):
A = základní formátová řada
B = doplňková řada - větší než A (je to taková rozměrově "poskočená" řada, aby jsme měli formáty i někde mezi dvěma "áčkovými" ... např. B4 je někde mezi A4 a A3
C = obálková řada k řadě A, je tedy větší než A, ale menší než B.

Jak je to tedy s řadami a jejich vzájemným vztahem?
Jejich vztah  spočívá v tom, že pokud například chceme poslat knihu formátu A4 (210 x 297 mm) poštou, budeme potřebovat obálku odpovídající obsahu A4 ... podíváme se na označení obálek a zjistíme, že jsou označeny (nejčasteji) řadou formátů C. Jakou velikost obálky tedy budeme potřebovat pro knihu A4? Přeci C4! Pokud bude ovšem kniha objemnější (tlustší), možná se do obálky C4 nevejde. V tomto případě sáhneme po obálce B, ta je zase ještě o trochu větší.
 

Standartní formátové řady 

Řada - A Vzájemný poměr formátových řad papíru 

Poměr stran je vždy 1 : √2 , což je cca poměr 1 : 1,414.
Vypočítané rozměry jsou zaokrouhlovány na celé milimetry ... např. A5 vyjde 210 x 148,5 mm, ale správný rozměr je 210 x 148 mm ... pozor, zaokrouhluje se dolů, aby se dva formáty vedle sebe "vešli" do rozměru vyššího formátu.
Základní formát označovaný A0 má rozměry 841 x 1189 mm ... to vypadá dost nelogicky, ale logika v tom je. Je to proto, že spočítáte-li plochu z těchto rozměrů zjistíte, že se jedná přesně o 1 m² a rozměry jsou takovéto, protože musí být dodržen výše uvedený poměr stran.
Číslování je "protichůdné", tedy největší je formát A0 a formát A1 je přesně polovina A0.
Formáty a rozměry papírů - řada A
Označení Rozměr v [mm] Popisek
A0 841 x 1189 výchozí formát = 1 m²
A1 594 x 841  
A2 420 x 594  
A3 297 x 420  
A4 210 x 297 standardní formát papíru pro osobní tiskárny
A5 148 x 210  
A6 105 x 148  
A7 74 x 105  
A8 52 x 74  
A9 37 x 52  
A10 26 x 37  
 

Řada - B Vzájemný poměr formátových řad papíru 

Poměr stran je také vždy 1 : √2 , což je cca poměr 1 : 1,414.
Vypočítané rozměry jsou zaokrouhlovány na celé milimetry, a to dolů.
Základní formát označovaný B0 má rozměry 1000 x 1414 mm.
Číslování je také "protichůdné", tedy největší je formát B0 a formát B1 je přesně polovina B0.
Formáty a rozměry papírů - řada B
Označení Rozměr v [mm] Popisek
B0 1000 x 1414 výchozí formát = 1,414 m²
B1 707 x 1000  
B2 500 x 707  
B3 353 x 500  
B4 250 x 353 oblíbený formát knih - velký
B5 176 x 250 oblíbený formát knih - malý
B6 125 x 176  
B7 88 x 125  
B8 62 x 88  
B9 44 x 62  
B10 31 x 44  
 

Řada - CVzájemný poměr formátových řad papíru 

Poměr stran je také vždy 1 : √2 , což je cca poměr 1 : 1,414.
Jednotlivé rozměry vznikly geometrickým průměrem formátů řad A a B (Céčko je prostě "uprostřed").
Vypočítané rozměry jsou zaokrouhlovány na celé milimetry, a to dolů.
Základní formát označovaný C0 má rozměry 917 x 1297 mm.
Číslování je také "protichůdné", tedy největší je formát C0 a formát C1 je přesně polovina C0.
Formáty a rozměry papírů - řada C
Označení Rozměr v [mm] Popisek
C0 917 x 1297 výchozí formát = 1,189 m²
C1 648 x 917  
C2 458 x 648  
C3 324 x 458  
C4 229 x 324 obálka - velká 
C5 162 x 229 obálka - střední
C6 114 x 162 obálka - malá
C7 81 x 114  
C8 57 x 81  
C9 40 x 57  
C10 28 x 40  
 

Další formáty papíru - standartní

Následující formáty papíru uvedené v tabulce vznikly atipickým dělením nebo naopak sčítáním formátů, a to většinou za nějakým konkrétním účelem:
Formáty a rozměry papírů - Další - Standardní
Označení Rozměr v [mm] Popisek
DL 210 x 99 1/3 formátu A4
Obálka 220
(obálka DL)
220 x 110 obálka pro poslání papíru DL, nebo A4 poskládaného dvěma lomy na formát DL
A3+ 488(7) x 305 zvětšený formát A3 tak, aby se na něj dalo tisknout i s malým přesahem přes formát A3 pro následný ořez na čistý formát A3 ... tisk do kraje, většinou postačovalo pro formáty A3, A4, A5
SRA3 450 x 320 zvětšený formát A3 tak, aby se na něj dalo tisknout s dostatečným přesahem a dalšími značkami přes formát A3, pro následný ořez na čistý formát A3 a méně
TOTO JE DNES STANDARDNÍ ROZMĚR PAPÍRU PRO TISK NA MALOFORMÁTOVÝCH ARCHOVÝCH DIGITÁLNÍCH TISKÁRNÁCH
 

Další formáty papíru - NAŠE !!!

Následující formáty papíru uvedené v tabulce vznikly námi z praktických důvodů maloformátového archového digitálního tisku (dále jen MADT):
Formáty a rozměry papírů - Další - Naše
Označení Rozměr v [mm] Popisek
2xDL-P 210 x 198 jsou to dva formáty DL nad sebou (do "čtverce"), často skládané na DL
2xDL-L 420 x 99 jsou to dva formáty DL vedle sebe (do dlouhé "nudle"), často skládané na DL
SRA3* 460 x 320 někteří výrobci papíru, především kreativních papírů volí i takto lehce odlišné formáty
SRA3+ 480 x 330 po formátu SRA3 další dlešní standard pro MADT, když potřebujete prostě více místa na značky či na rozřez menších formátů
Pás 680 680 x 320 maximální délka banerového papíru pro náš řezací automat (řeže/biguje/perforuje archy po jednom kuse včetně čtení poziční značky a čárového kódu)
Pás 700 700 x 320 maximální délka banerového papíru pro náš MADT pro použití duplexního tisku (na jeden průchod strojem se tisknou obě stany), vzniká jako "1/3" B1
Pás 900 900 x 320 maximální délka banerového papíru pro náš MADT pro cenu tisku jako Baner 1
Pás 1000 1000 x 320 formát vzniklý jako podélná "1/2" B1, cena tisku již jako Baner 2
Pás 1200 1200 x 320 maximální délka banerového papíru pro MADT, cena tisku jako Baner 2
 
Fotografie Ing. Ondřeje Falešníka   Info o článku

Autor článku se omlouvá všem odborníkům za vulgární zjednodušení tématu.
Článek je psán pro "neodborníky", kteří snad ocení minimum odborností, přehledné údaje a hovorový jazyk.

Za Team FALON, Ing. Ondřej Falešník