FALON - Rozcestník

Často kladené otázky

NESMĚJTE SE, ŘEŠÍME TO POŘÁD...

OD DĚVČAT:

•  Jakou barvu a materiál desek máme mít? 
    ○  
Pokud Vám to škola nenařídila (měli byste to uvedeno v pokynech ke zpracování práce), tak je to na Vás.

•  Jakou barvu textu na deskách máme mít? 
   ○  Je to stejné, jako předchozí…
 

OD PÁNŮ:

•  Stihneme to? 
    ○ 
Vždy jsme vše stihli! Práce vážeme i na počkání (max. 1 hodina).
 

VŠEOBECNÉ OTÁZKY:

•  Vyrobíte mi práci i s tiskem? 
   ○  Ano a za zvýhodněnou cenu! Navíc tuto variantu doporučujeme, protože na stolní tiskárně nevytisknete Vaši práci tak kvalitně, jako my na velkých tiskárnách.

•  Mohu si donést vlastní tisk? 
   ○  Ano, nikoho nenutíme, aby u nás i tiskl. Je to plně na Vás, kterou variantu si vyberete.

•  Kolik stránek umíte svázat? 
   ○  U všech desek je to 300 listů 80 gr. papíru, vyjma desek typu baladek, kde je to max. 180 listů 80 gr. papíru.

•  Jaký text má být na deskách a kolik vlastně potřebuji kusů? 
   ○  Pokud jste studentem FTVS, naši zaměstnanci Vám při zadávání práce rádi poradí.
       U ostatních škol si s sebou vezměte pokyny k výrobě závěrečné práce z Vaší školy (fakulty).
       Na mnoho škol máme předlohy, ale občas je školy znenadání změní, tak je lepší, když si to dopředu zjistíte/ověříte.


•  Je možný potisk hřbetu práce? 
   ○  Ano, my umíme potisk hřbetů všech nabízených materiálů a barev, a to jak ražbou, tak i digitálním potiskem.

•  Kolik řádků textu může být na deskách? 
   ○  Kolik se vejde! Neomezujeme Vás.

•  Umíte v již svázané práci něco vyměnit? 
   ○  Ano, toto je velká výhoda námi nabízených vazeb! Všechny naše vazby umíme převázat a navíc tak, že to není poznat.
       Pokud se nemusí měnit hřbet, je cena převázání pouze 50,- Kč/ks
.

•  Je levnější, když si navíc dopředu objednám desky? 
   ○  Ano, desky si můžete zadávat ještě před dodáním vlastního souboru na tisk, příp. vytištěných listů.

•  Jak Vám máme dodat data na tisk a v jakém formátu? 
   ○  Ideální je formát PDF (nemůže se při přenosu na jiný počítač rozházet).
       Dodat jej můžete osobně, mailem, přes www.uschovna.cz, … jak vhodně a jednoduše připravit soubor PDF se dočtete dále.


•  Má být práce tištěna jednostranně nebo oboustranně? 
   ○  Většina škol požaduje pouze jednostranný tisk.

•  Jaké mám zvolit okraje? 
   ○  Naše vazby skryjí ve hřbetu necelý 1 centimetr. Pokud chcete , aby byl tisk na viditelné části strany vycentrovaný, zvolte levý okraj o 1 cm větší,
       např. vlevo 3,5 cm a vpravo 2,5 cm (pozor u oboustranného tisku).


•  Jak nastavit číslování stran? 
    ○  Použijte k tomu funkci "vložení konce oddílu", máte tak možnost číslování stran pro jednotlivé oddíly samostatně.
        První oddíl necháte nečíslovaný, u druhého již zapnete číslování a třetí s přílohami může být opět nečíslovaný a nemusíte dělit dokument do více souborů.


•  Kdy mám donést originální přílohy (zadání práce, etická komise, atd.)? 
   ○  Ideálně rovnou při zadání desek, nejpozději se souborem na tisk či s vytištěnou prací.
       Dokud nebudeme mít od Vás poslední součást práce, nemůžeme začít vázat!

 
Výše zmiňovaných rad a doporučení se můžete držet, pokud nemáte v pokynech ke zpracování závěrečné práce z Vaší školy uvedeno něco jiného!